نکاتی درباره انتخاب صحیح متعلقات علف تراش موتوری

 متعلقات اصلی دستگاه علف تراش موتوری شامل انواع تیغه علف تراش، نخ علف تراش و هد نخ علف تراش می باشند.

لطفا به هنگام خرید متعلقات علف تراش از کیفیت و استاندارد بودن محصولات اطمینان حاصل فرمایید و همچنین از لحاظ مشخصات فنی نیز متناسب بودن آنها را با دستگاه علفتراش خود بررسی نمایید.

 

شایان ذکر است که کیفیت بالا و استاندارد این محصولات به هنگام استفاده علاوه بر ایمنی بالای آنها سبب کاهش بار اضافی  و همچنین افزایش عملکرد بهینه موتور می گردد، بنابراین رعایت موارد فوق

تاثیر بسزایی در میزان عملکرد بهتر و همچنین نگهداری و طول عمر مفید بیشتر دستگاه شما خواهد داشت .