نکاتی درباره سرویس و نگهداری اره موتوری زنجیری

  دستگاه اره موتوری زنجیری دارای موتور دو زمانه می باشد بنابراین از سوخت ترکیبی بنزین و روغن دو زمانه باید استفاده شود (همانند دستگاه علفتراش موتوری دو زمانه) یعنی ا لیتر بنزین را حداکثر با ۵۰ سی سی روغن دو زمانه با کیفیت مطلوب درون ظرف مخصوص مخلوط کرده و به خوبی تکان دهید سپس این سوخت ترکیبی را درون مخزن بریزید.

دستگاه اره موتوری علاوه بر مخزن سوخت، دارای یک مخزن دیگر بنام مخزن روغن می باشد که جهت روغنکاری اتوماتیک زنجیر اره موتوری بکار می رود و لطفا” این مخزن را به تنهایی از روغن مخصوص زنجیر پر نمایید

از عملکرد صحیح ترمز زنجیر اطمینان حاصل نمایید.

همیشه مخزن سوخت، اطراف موتور، ترمز و قاب زنجیر را کاملا تمیز نمایید.

فیلتر هوا را تمیز نموده و در صورت لزوم تعویض نمایید.

فیلتر سوخت را برسی نموده در صورت لزوم تعویض نمایید.

 شمع موتور را بررسی نموده و از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

از چرخش صحیح چرخ زنجیر اطمینان حاصل نمایید.

میزان کشیدگی صحیح و استاندارد زنجیر را تنظیم نمایید.

از تیز بودن زنجیر اره موتوری اطمینان حاصل نمایید و در صورت لزوم آن را با دستگاه مخصوص تیز کردن زنجیر و یا سوهان دستی مخصوص تیز نمایید.

منافذ روغن را تمیز نمایید.

چرخ زنجیر نوک تیغه را از محل و منفذ مخصوص آن روغنکاری نمایید.

از یکنواختی و عمود بودن زاویه ریل ها نسبت به بدنه تیغه اطمینان حاصل شود.

تیغه را در محل نصب به دفعات بچرخانید تا بطور یکنواخت فرسوده گردد.

شيار تيغه را تميز کنيد و مواد خارجی و برآمدگی های به وجود آمده را برطرف کنيد.

برجستگی ها و ناصافی های لبه های تیغه را با استفاده از يک سوهان برطرف کنيد.

از عملکرد صحیح چرخ زنجیر نوک تیغه نیز اطمینان حاصل نمایید.