نکاتی مهم درباره سرویس و نگهداری علف تراش موتوری

لطفا قبل از شروع کار با دستگاه علف تراش موارد ذیل را حتما رعایت بفرمایید :

نسبت صحیح مخلوط کردن روغن و بنزین(یعنی یک لیتر بنزین را حداکثر با ۵۰ سی سی روغن موتور دوزمانه درون یک ظرف مخصوص ریخته و به خوبی تکان دهید) و سپس این سوخت ترکیبی را با ظرف مخصوص خود به گونه ای داخل مخزن سوخت موتور بریزید که از مخزن موتور بیرون نریزد و سبب ایجاد چربی روی مخزن و اطرف موتور نشود

شایان ذکر است که همیشه از روغن دوزمانه با کیفیت بسیار مطلوب استفاده نمایید زیرا این امر سبب افزایش طول عمر مفید موتور دستگاه علف تراش دوزمانه می گردد

همیشه مخزن سوخت و اطراف موتور را تمیز نمایید.

فیلتر هوا را تمیز نموده و در صورت لزوم تعویض نمایید.

فیلتر سوخت را برسی نموده در صورت لزوم تعویض نمایید.

 شمع موتور را بررسی نموده و از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.

 میزان گریس گیربکس دستگاه علف تراش را بررسی نموده و در صورت لزوم آن را گیریس کاری نمایید.