نکاتی درباره سرویس و نگهداری اره موتوری زنجیری

نکاتی درباره سرویس و نگهداری اره موتوری زنجیری

  دستگاه اره موتوری زنجیری دارای موتور دو زمانه می باشد بنابراین از سوخت ترکیبی بنزین و روغن دو زمانه باید استفاده شود (همانند دستگاه علفتراش موتوری دو زمانه) یعنی ا لیتر بنزین را حداکثر با ۵۰ سی سی روغن دو زمانه با کیفیت مطلوب درون ظرف مخصوص مخلوط کرده و به خوبی تکان دهید ادامه مطلب…نکاتی درباره انتخاب صحیح متعلقات علف تراش موتوری

نکاتی درباره انتخاب صحیح متعلقات علف تراش موتوری

 متعلقات اصلی دستگاه علف تراش موتوری شامل انواع تیغه علف تراش، نخ علف تراش و هد نخ علف تراش می باشند. لطفا به هنگام خرید متعلقات علف تراش از کیفیت و استاندارد بودن محصولات اطمینان حاصل فرمایید و همچنین از لحاظ مشخصات فنی نیز متناسب بودن آنها را با دستگاه علفتراش خود بررسی نمایید.   ادامه مطلب…نکاتی مهم درباره سرویس و نگهداری علف تراش موتوری

نکاتی مهم درباره سرویس و نگهداری علف تراش موتوری

لطفا قبل از شروع کار با دستگاه علف تراش موارد ذیل را حتما رعایت بفرمایید : نسبت صحیح مخلوط کردن روغن و بنزین(یعنی یک لیتر بنزین را حداکثر با ۵۰ سی سی روغن موتور دوزمانه درون یک ظرف مخصوص ریخته و به خوبی تکان دهید) و سپس این سوخت ترکیبی را با ظرف مخصوص خود ادامه مطلب…